Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.
Kopijdatum Onderweg

Wanneer

09/08/2024    
00:00

Kopij dient uiterlijk vrijdagmiddag 13:00 uur ingeleverd te zijn, bij voorkeur per e-mail: kerkbladonderweg@pgwd.nl

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:

Ina Slokker

Dr. Wartenalaan 22

1381 EJ Weesp