Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2019 ZWO-commissie

Na vele jaren zijn Greet Dalmulder, Ab Groen, Jan Overduin en Marianne Mak gestopt met hun activiteiten voor de ZWO-commissie. In hun laatste vergadering zijn zij door de diaconie hartelijk bedankt voor hun enorme inzet. Vanaf september 2019 zijn Katinka Hilders en Annemieke Bakker verder gegaan met de ZWO-commissie. Uitbreiding met een derde persoon is wenselijk, maar daar is nog geen actie op ondernomen.

Katinka en Annemieke hebben een plan van aanpak over het functioneren van de ZWO-commissie opgezet. Kern is dat de ZWO wil proberen de gemeente meer te betrekken bij de keuze van de doelen waaraan geld wordt gedoneerd en meer informatie wil verstrekken aan de gemeente over deze gekozen doelen. Hiervoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van de beamer en het blad Onderweg.

Voorheen vielen de projecten Dorcas en ICS onder de Diakonie. Samen is besloten om deze onder de verantwoordelijkheid van de ZWO te brengen. Ook zijn de donaties aan ICS beëindigd, omdat de werkwijze van deze stichting in de loop van de jaren veranderd is en onze voorkeur uitgaat naar het steunen van individuele kinderen. Dit willen wij nu gaan doen via de stichting Circle for Life.

Streven is om dit voor de zomervakantie 2020 in orde te hebben.

Na de zomervakantie worden een klein aantal (3 of 4) goede doelen aan de gemeente voorgelegd, waar de ZWO-commissie een gift aan wil geven namens de gemeente. Door voor een kleiner aantal stichtingen te kiezen, kunnen we een royalere gift geven die op dat moment ook misschien daadwerkelijk een verschil kan maken. Bij veel stichtingen kan men op de website een donatie aan een directe activiteit koppelen, waar onze voorkeur ook naar uit gaat.

Door de overdracht van de ZWO-commissie is besloten om het grote project voor 2 jaar te verlengen. De urgentie van giften voor Stichting Bootvluchteling is nog steeds hoog door de blijvende toename van vluchtelingen. Uit de opbrengst van de projecten blijkt dat de gemeente ook nog steeds zeer betrokken is bij de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Alle inzamelacties rond Kerst, waaronder het adventsproject van de kinderdienst, brachten in totaal 3000 euro op!!! Dit geld is bestemd voor een afdak bij de school en het community centrum. Maar wellicht dat er nog meer zinvolle activiteiten mee gefinancierd kunnen worden.

Tot slot zal de ZWO alleen vergaderen als dit strikt noodzakelijk is, b.v. voor de keuze van een nieuw project. Overleg vindt veelal plaats via whatsapp, mail en telefoon.

Daarnaast wordt de commissie in ieder geval één keer per jaar uitgenodigd op een vergadering van de diaconie om de plannen te bespreken en de giften te verifiëren.

april 2020