Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2020 ZWO-commissie

Het jaar 2020 zal waarschijnlijk als een markering in de tijd blijven als het jaar dat de wereld en dus ook onze kerk in de greep gehouden werd door Corona. Niemand zou in maart 2020 kunnen voorspellen dat deze pandemie zo lang zou kunnen duren.
Vanaf maart 2020 begonnen ook de online kerkdiensten, met daaraan gekoppeld de online collectes. Van het begin af aan hebben de gemeenteleden gul meegewerkt aan alle collectes van de ZWO.
Ons grote project was afgelopen jaar nog steeds hulp aan de vluchtelingen op kamp Moria via de stichting Bootvluchteling. Ook voor de vluchtelingen en hulpverleners was het een zwaar jaar, eerst de dreiging van Corona en in september een heel grote brand die het hele kamp verwoestte. Alles was verwoest, de persoonlijke bezittingen van de vluchtelingen en ook de containers van waar uit de stichting hulp verleende aan de mensen uit de kampen en de schooltjes voor de kinderen. De stichting Bootvluchteling heeft de draad weer opgepakt met een mobiele kliniek.
Tijdens de adventsperiode en de 40-dagentijd heeft de ZWO-commissie altijd samen met de kinderdienst een spaaractie voor het grote project. Na de 40-dagentijd en Pasen hebben we in totaal 1480,10 euro kunnen overmaken t.b.v. Corona noodhulp in kamp Moria. En tijdens de Adventsperiode en Kerst in 2020 is er 2213,82 ingezameld voor de mobiele kliniek in het nieuwe kamp. Onze gemeenteleden blijven betrokken bij de vluchtelingen op Lesbos wat weer geresulteerd in twee geweldige bedragen!

Corona is ook voor een groot deel bepalend geweest voor de uitgaven van het budget voor noodhulp afgelopen jaar, n.l.

• April: 500 euro via ZOA
• Juni: 500 euro via samenwerking christelijke hulporganisaties
• Dec: 500 euro via Medair
• De laatste 500 euro van het budget voor noodhulp is in augustus naar Kerk in Actie overgemaakt t.b.v. ramp in Beiroet/Libanon.

Sponsorproject granny’s via Dorcas

Afgelopen zomer is Galina Svet uit Moldavie op 89-jarige leeftijd is overleden. Zij was al enige tijd ziek en is thuis in het bijzijn van haar dochter overleden. Mw. Svet nam nog niet lang deel aan het project van Dorcas, maar haar deelname is een grote steun en bemoediging voor haar geweest in haar laatste levensjaren.
Inmiddels ondersteunen wij een nieuwe granny; Valentina Mocan. Mw. Mocan is 71 jaar en woont in Moldavie. Zij is weduwe en heeft 3 kinderen, die niet in staat zijn hun moeder financieel te ondersteunen. Mw. Mocan woont zelfstandig en doet met plezier haar huishouden, koken en de tuin bijhouden.
Totale kosten voor de sponsoring van onze granny’s: 672,00 euro

Sponsorproject kinderen

Circle4Life is een kleine organisatie die met hele concrete activiteiten het leven van kinderen in Afrika wil verbeteren. Ons gemeentelid Willy Schulte was zeer betrokken bij deze stichting. Vorig jaar zomer hebben wij haar laten weten dat wij met onze gemeente graag een kind zouden willen sponsoren via Circle4life. Door haar ziekte en overlijden hebben we helaas dat plan niet meer samen kunnen uitwerken. Het sponsorbedrag voor 2020 (maart t/m december: 615 euro) is naar de stichting overgemaakt.
Sinds januari 2021 sponsoren wij het 7-jarige meisje Akoth uit Kenia. Akoth ondervindt ten gevolge van complicaties na een heupfractuur ernstige problemen.
Met een bijdrage van 62,50 per maand financieren wij haar revalidatie. Binnenkort verschijnt erin Onderweg een berichtje, waarin wij Akoth aan de gemeente voorstellen.

Tot slot hebben onderstaande projecten een gift uit het budget van de ZWO ontvangen:
• IJM: 150 euro
Karla van Vliet is actief betrokken bij deze organisatie, die zich inzet in de strijd tegen de slavernij. Misschien heeft u ook meegedaan aan de heerlijke taartenactie van Karla om geld in te zamelen voor dit goede doel!
• Epafras: 250 euro
Dit geld is bestemd voor hun werk voor Nederlandse gevangen die vastzitten in het buitenland.
• Stichting Ondergrondse Kerk: 250 euro
Deze stichting ondersteunt vervolgde christenen in o.a. China en Indonesië.
• Hart voor Kinderen: 800 euro
Hiervoor zijn 16 voedselpakketten aangeschaft voor kinderen en hun pleeggezinnen. Door de Corona gaan de kinderen niet naar school, waardoor ze hun maaltijd missen. Ook valt voor veel gezinnen inkomen weg. Geen geld betekent vaak geen eten. Hart voor Kinderen is m.n. in Afrika en op Haïti actief.
• Tear: 250 euro
Dit geld is bestemd voor de wederopbouw van de landbouw in Syrië.
• Kerk in actie: 250 euro
Dit geld is bestemd voor de opbouw van de kerken in Syrië.
• Stichting Vrienden van Domari: 750 euro
Mevr. Dikkens is nauw betrokken bij dit kleinschalige project in Jeruzalem, dat probeert om voor zoveel mogelijk kinderen van het volk van de Domari onderwijs mogelijk te maken. Ook zijn er creatieve activiteiten voor de moeders, waarmee zij een inkomen kunnen verdienen.

Namens de ZWO van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond

Katinka Hilders
Annemieke Bakker