Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2021 ZWO-commissie

Een nieuw groot project

Van september 2017 tot september 2021 heeft onze gemeente Stichting Bootvluchteling financieel ondersteund bij hun activiteiten in het vluchtelingen kamp Moria op Lesbos. Er is in deze tijd voor uiteenlopende projecten geld ingezameld: van geld voor een printer voor schoolmateriaal, boeken voor de bibliotheek, een afdak bij het community centre tot een bijdrage voor de mobiele gezondheidskliniek die nodig was na de brand in Moria.

Helaas is de vluchtelingenproblematiek op het eiland Lesbos nog steeds niet opgelost en is het werk van Stichting Bootvluchteling nog hard nodig. Mede daarom hebben we in tegenstelling tot de normale projectduur van 2 jaar, dit project met 2 jaar verlengd. In die 4 jaar is er in totaal ongeveer 35000 euro gedoneerd aan Stichting Bootvluchteling!

Op de startzondag in september 2021 is het startschot gegeven voor een nieuw groot project van de kinderdienst en ZWO-commissie, te weten “UNICEF: coronavaccins wereldwijd”. UNICEF mag namens COVAX zorgen dat door een eerlijke verdeling er een wereldwijde toegang tot coronavaccins komt, zodat ook de allerarmste en meest kwetsbare mensen kunnen rekenen op een inenting.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van Unicef bij vaccinatieprogramma’s. Want elk jaar kopen zij 2 miljard vaccins in tegen kinderziektes, die via uitgebreide logistieke netwerken in ongeveer 100 landen worden verspreid. Er wordt samengewerkt met de overheid, er wordt voorlichting aan de bevolking gegeven en zorgverleners worden getraind om te kunnen inenten. Nu gaat deze kinderrechtenorganisatie aan de slag met vaccins voor volwassenen. Want als de zorgverleners ingeënt zijn, kunnen de kinderen weer naar een dokter. Als de leraren ingeënt zijn, kunnen de kinderen weer veilig naar school. En als de ouders ingeënt zijn, is het niet meer nodig dat de kinderen moeten werken om het gezinsinkomen aan te vullen.

We zijn ons bewust dat het om een hele kleine bijdrage gaat in deze wereldwijde aanpak van deze wereldwijde crisis, maar wij zijn ervan overtuigd dat meerdere kleine bijdrages wel degelijk een verschil kunnen maken voor de bevolking van de 92 armste landen van de wereld. Ook nu wijken we weer af van de standaard projectduur van 2 jaar, want dit project willen we 1 jaar sponsoren in de hoop dat dan het grootste deel van de wereldbevolking gevaccineerd is en de coronacrisis voorbij is…

Besteding budget ZWO-commissie 2021

Met onze gemeente ondersteunen we maandelijks via Stichting Circle4life het 8-jarige meisje Akoth uit Kenia bij haar revalidatie om weer te leren lopen. Daarnaast hebben we via Dorcas twee granny’s geadopteerd. Zo ontvangen Valentina uit Moldavië en Elizabeth uit Tanzania een maandelijkse bijdrage om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Andere organisaties die een gift hebben ontvangen zijn

• Stichting 3xM (More Message in the Media): 250 euro
Een organisatie die zich inzet om het evangelie te verspreiden in landen waar evangeliseren niet is toegestaan of moeizaam gaat. U moet dan denken aan West-Afrika, Centraal Azië, Bangladesh, Afghanistan en Pakistan. Met lokale partners worden er actuele thema’s gekozen, waarover televisieprogramma’s of internetuitzendingen worden gemaakt en die vervolgens worden uitgezonden.
• “Childcare” project in Georgië via Stichting Hilaros: 750 euro
Een groep vanwege het geloof uitgeweken Iraanse christenen heeft asiel gekregen in een stadje in Georgië. De Iraanse vluchtelingen willen ooit terugkeren naar Iran. Ondertussen volgen een aantal van hen een opleiding tot zendeling. Daarnaast heeft deze groep een melkveehouderij opgezet, die aan de lokale werkgelegenheid bijdraagt. Voor een verdere bijdrage aan de lokale opbouw is gestart met een kinderopvang. Onze gift zal gebruikt worden voor de inrichting van de hiervoor beschikbare ruimte.
• Mercy ships: 700 euro
Mercy ships maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten vanaf een groot ziekenhuisschip. In maart 2022 vaart hun nieuwe schip “Global Mercy” naar Senegal voor de eerste werkperiode. Met onze gift sponsoren we 7 miles van deze reis.
• HRIF Weesp: 700 euro
HRIF is gevestigd aan de Rijnkade in Weesp. Deze organisatie heeft als doel het wereldwijd ondersteunen van mensen in nood. Hun focus ligt op het inzamelen, transporteren en distribueren van goederen zoals kleding, schoenen, dekens, voedsel, medische apparatuur, medicijnen, meubels, etc.
• Project “leren op de boerderij” van Stichting Wereldouders: 675 euro
Stichting Wereldouders zet zich in om de situatie van kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika te verbeteren door het bieden van een veilig thuis, medische zorg, educatie en zelfredzaamheid.
• Project “Help ons elkaar helpen” van Nederlands Luthers Genootschap: 500 euro
Een gift voor de vernieuwing en herinrichting van de zaal en keuken van de Maarten Lutherkerk in Paramaribo. In deze Corona tijd is het nog eens extra noodzakelijk dat de gaarkeuken volop kan draaien en de zaal een plek voor ontmoeting kan zijn.
• Noodhulp aardbeving Haiti via Tear Fund: 500 euro
Op zaterdag 14 augustus 2021 werd het zuidwesten van Haïti opgeschrokken door een enorme aardbeving. Een gebied waar Tearfund al jaren werkzaam is. Samen met hun lokale partner World Renew zorgen ze voor onderdak, voedsel en drinkwater.
• Noodhulp Afghanistan via Stichting Vluchteling: 500 euro
In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. Hierdoor zijn er miljoenen Afghanen in eigen land op de vlucht. Dit in combinatie met de aanhoudende droogte, corona en toenemende armoede zorgt ervoor dat vele Afghanen afhankelijk zijn van humanitaire hulp, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg.
• Noodhulp Jemen via ZOA: 500
Door een bloedige burgeroorlog vindt in Jemen al 6 jaar een grote humanitaire ramp plaats. Ruim 4 miljoen Jemenieten zijn op de vlucht. Vele van hen, m.n. kinderen, zijn ernstig ondervoed.

Bij een aantal van bovengenoemde projecten zijn gemeenteleden actief betrokken. Wij vinden het belangrijk om er ook op dit gebied voor elkaar te zijn.

Namens de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond,

Katinka Hilders
Annemieke bakker

April 2021