Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Laurenskoor

Het Laurenskoor werd in 1944 opgericht op voorstel van de kerkenraad die toen nog kerkeraad genoemd werd.

De oprichtingsvergadering vond plaats op donderdag 22 juni 1944 en de naam van het koor werd het Nederlands Hervormd Kerkkoor.
Men moest in die tijd tot de Nederlands Hervormde Kerk behoren om lid van het koor te kunnen worden. Deze gegevens zijn ontleend aan het Prentenboek van Weesp en Weesperkarspel (Jac. Salomons)

Toen voor de Grote Kerk de naam Laurenskerk werd ingevoerd vond ook de naamswijziging van het koor plaats. Het werd het Laurenskoor en het resorteert nu onder de Protestantse Kerk.
Het koor werkt een aantal keren per jaar mee aan de kerkdiensten, het organiseert jaarlijks de traditionele volkskerstzang en op Palmzondag werd de "Crucifixion" van John Stainer uitgevoerd.
Het koor heeft momenteel ongeveer veertig leden. Nieuwe leden zijn welkom want......een koor is nooit groot genoeg.

De repetitieavonden zijn op dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in het Lichthuis.

contact:
Jos Moolhuizen
josmool@live.nl