Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Zondag 17 maart 2024

Livestream

https://youtube.com/live/CYtt2nszUhg

Wilt u ook de digitale liturgie ontvangen? Meldt u dan aan via Digitale Liturgie


Collectes

1e collecte is voor de Zending

2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte is voor het Kinderdienst en ZWO project: Prudence uit Zambia
https://webwinkel.pgwd.nl/gift/5154af7af3d477adaa391ab2c47e0d74

Livestreams van voorgaande diensten vindt u op de home pagina van de website of in het menu. Kijk op onze nieuws pagina voor verdere actuele berichten.