Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Zondag 18 februari 2024

Livestream

https://www.youtube.com/watch?v=STxcP5h5LcQ

Wilt u ook de digitale liturgie ontvangen? Meldt u dan aan via Digitale Liturgie


Collectes

1e collecte is voor het Dovenpastoraat

2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte is voor het Kinderdienst en ZWO project: Prudence uit Zambia
https://webwinkel.pgwd.nl/gift/738ba18792a78cf2f6ab86ab589e5d74

Livestreams van voorgaande diensten vindt u op de home pagina van de website of in het menu. Kijk op onze nieuws pagina voor verdere actuele berichten.