Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Zondag 25 februari 2024

Livestream

https://www.youtube.com/watch?v=FCLJVu7N4d8

Wilt u ook de digitale liturgie ontvangen? Meldt u dan aan via Digitale Liturgie


Collectes

1e collecte is voor het onderhoud van de kerk

2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte is voor het Kinderdienst en ZWO project: Prudence uit Zambia
https://webwinkel.pgwd.nl/gift/add0cd890978999200f05283277f4f5c

Livestreams van voorgaande diensten vindt u op de home pagina van de website of in het menu. Kijk op onze nieuws pagina voor verdere actuele berichten.