Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Zondag 28 april 2024

Livestream

https://www.youtube.com/watch?v=gC403WwZBsY

Wilt u ook de digitale liturgie ontvangen? Meldt u dan aan via Digitale Liturgie


Collectes

1e collecte is voor het Orgelfonds

2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk
https://webwinkel.pgwd.nl/gift/63fa3d0f0c6fa66c39147e83c0e4a784

Livestreams van voorgaande diensten vindt u op de home pagina van de website of in het menu. Kijk op onze nieuws pagina voor verdere actuele berichten.