Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Zondag 3 maart 2024

Livestream

https://youtube.com/live/nvo_anLRR7I

Wilt u ook de digitale liturgie ontvangen? Meldt u dan aan via Digitale Liturgie


Collectes

1e collecte is voor het Orgelfonds

2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte is voor het Kinderdienst en ZWO project: Prudence uit Zambia
https://webwinkel.pgwd.nl/gift/0401a9361b83b79f4ad5c0014572e1ce

Livestreams van voorgaande diensten vindt u op de home pagina van de website of in het menu. Kijk op onze nieuws pagina voor verdere actuele berichten.