Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Zondag 30 juli 2023

Livestream

https://www.youtube.com/watch?v=8VcXiQVH4ec

Wilt u ook de digitale liturgie ontvangen? Meldt u dan aan via Digitale Liturgie


Collectes

1e collecte is voor de Diaconie

2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte is voor Project kinderdienst en ZWO - Maatjesproject kind-gezinnen Zambia
https://webwinkel.pgwd.nl/gift/4e9907913ea2ce09c95d5ee3fa1dc785

Livestreams van voorgaande diensten vindt u op de home pagina van de website of in het menu. Kijk op onze nieuws pagina voor verdere actuele berichten.