Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Livestreams

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuwsbrief van het moderamen dd 18 maart 2020

Beste gemeenteleden,
 
Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.
Mijn hart hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.
(lied 25a, Liedboek 2013)
 
Het zijn onzekere tijden. Het coronavirus heeft ons land en de wereld in haar greep. We weten niet goed wat ons boven het hoofd hangt. Er zijn tal van maatregelen genomen en het is onduidelijk hoe lang die zullen duren. Daar kun je bang van worden. De gevolgen zijn op vele gebieden en voor vele mensen ingrijpend. Ouderen in een isolement, kinderen die niet naar school kunnen en mensen die zonder werk komen te zitten.
 
We merken dat het openbare leven steeds meer stil komt te liggen. Ook rond de kerk wordt het stil. Geen kerkdiensten, geen activiteiten. Dat betreuren we! Tegelijk blijven we gemeente van Christus, verbonden in gebed en geloof, betrokken bij elkaar. Als teken van bemoediging, troost en hoop zullen de kerklokken de komende twee woensdagen van 19.00 - 19.15 uur luiden. Daarmee sluiten we aan bij een initiatief van de landelijke Raad van Kerken.
 
Kerkdiensten
Dankzij de inzet van Gerjan Veenhoven, Hans van der Zande en Frits de Hoop was het afgelopen zondag 15 maart al mogelijk om rechtstreeks met de kerk verbonden te zijn. We hebben vele positieve reacties gehad op dit initiatief.
Tot en met de dienst op Paasmorgen ( zondag 12 april) zullen we een korte viering (zonder kerkgangers) uitzenden via een livestream. Het karakter van de viering zal enigszins anders zijn dan de gewone kerkdienst, maar het is bijzonder om op deze manier toch met elkaar verbonden te zijn.
Om mee te kunnen kijken is iedere zondagochtend op onze website www.pgwd.nl vanaf 9.45 uur een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.
Het blijft mogelijk om geld te geven aan de collectedoelen van de zondag. Dat kan via de webwinkel op onze website https://webwinkel.pgwd.nl/
Er zal voor iedere viering een kleine PowerPoint presentatie gemaakt worden waar mededelingen en eventuele afbeeldingen in staan. U kunt zich hiervoor aanmelden via presentatieoptablet@pgwd.nl
 
Pastoraat en omzien naar elkaar
In de kerk is het een groot goed dat we omzien naar elkaar. We hebben al gemerkt dat u in deze bijzondere tijden volop contact onderhoudt met elkaar. Even een telefoontje, appje, kaartje of mailtje. Laten we dat vooral blijven doen!
 
Bel ook gerust met de predikanten als u eens even wilt praten of stuur hen een mailberichtje.
• Ds. Marnix van der Sijs is bereikbaar op 035-6312114. Als hij niet op kan nemen, kunt u zijn voicemail inspreken.
• Ds. Berit Bootsma is bereikbaar op 0294-269233. Zij is het beste bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur.
 
Als u praktische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld voor boodschappen doen, of als u graag iemand anders wilt helpen, neem dan contact op met Astrid Bijvoet van de diaconie; tel.nr.: 06-51999169. Dit aanbod is ook geldig voor mensen van buiten onze gemeente. Dus kent u mensen die hulp kunnen gebruiken, maar bent u niet in staat zelf deze hulp te geven? Laat ze met de diaconie bellen.
De komende weken zal het stiltecentrum in de toren van onze kerk regelmatig open zijn. U bent van harte welkom om hier te komen voor een moment van rust en voor het aansteken van een kaars.
 
Activiteiten
Alle activiteiten tot en met 6 april kunnen niet doorgaan.
Het moderamen zal in deze periode bij elkaar komen om urgente zaken te bespreken.
 
Sluiting Lichthuis
Het Lichthuis is gesloten voor de komende drie weken.
Als een groep een ruimte nodig heeft voor overleg, kan er gebruik worden gemaakt van de Consistoriekamer en/of de voormalige Kerkvoogdijkamer in de kerk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kosters (koster@pgwd.nl).
 
Stiltegebed op woensdag
Ook het stiltegebed op woensdagochtend kan tot nader order niet doorgaan. Misschien is het een idee om die tijd, woensdagmorgen van 9.00 tot 9.30, thuis dat stiltemoment te houden: kaars aansteken, timer op half uur en je verbonden weten met anderen die dat ook doen.
 
Andere suggestie voor bezinning en gebed
Overal in het land zijn diverse initiatieven ontstaan die de moeite van het vermelden waard zijn.
• Op www.kerkliedwiki.nl is er een dagelijks een portie luistertroost. Een kleine meditatie bij een lied, verzorgd door ds. Diederiek van Loo.
 
Voor de kinderen (en iedereen die nieuwsgierig is…)
• Elke week is er op de website www.creatiefkinderwerk.nl een programma met filmpjes en liedjes rondom een Bijbelverhaal. Leuk om met de kinderen te kijken als vervanging van de kinderdienst.
• Op www.kliederkerk.nl is een speciale kliederkerk te vinden die je thuis kan doen. Leuk voor jong en oud.
Naast deze digitale tips is het belangrijk om contacten te blijven onderhouden hetzij telefonisch, hetzij door een briefje of een kaartje te sturen. Ook daarmee kunnen we onze onderlinge verbondenheid als gemeente van Christus vormgeven.
 
Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft, of als u uw hart wilt luchten.
 
Onze hartelijke groeten voor u allen!
Namens het moderamen,
ds. Berit Bootsma