Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Collect noodhulp voor Marokko en Libië op 24 september 2023

Zondag 24 september willen we een extra collecte houden voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de slachtoffers van storm Daniël in Libië.

Kerk in Actie kan hulp bieden in Marokko via lokale kerken en in Libië via een Deense protestantse organisatie.

Laten we solidair zijn met onze medemensen in nood in Marokko en Libië.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen door de ZWO commissie en de Diaconie.