Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Dauwtrappen met Hemelvaart

Op 18 mei is het Hemelvaart. We willen dit vieren met de drie Protestantse Gemeentes van Muiden, Muiderberg en Weesp. Dit jaar zal Weesp de gastkerk zijn.
Het leek ons mooi om een oude traditie weer op te pakken, namelijk die van het dauwtrappen. Bij de kerkdienst van Hemelvaart was de gewoonte om vóór de dienst een uitje met elkaar te hebben. Door de rare jaren die achter ons liggen, is dit een aantal keer niet geweest. Het was echter een uitstekende gelegenheid om gemeenteleden uit de buurgemeenten te leren kennen. Daarnaast was het vooral gezellig en kwam je nog eens op bijzondere plekken. Zo zijn er rondleidingen geweest over het terrein van de Krijgsman in Muiden en op de boerderij van de familie Nell.
Dit jaar pakken we deze traditie weer op met een rondleiding over het terrein van Fort Uitermeer. Een bijzonder terrein waar veel over te vertellen valt. Er is een ploeg van gidsen die rondleidingen verzorgd en er zijn er twee bereid gevonden om ons deze vroege ochtend te vertellen over de geschiedenis van deze plek. Deelname aan deze rondleiding is gratis.

We verzamelen om 8.15 uur bij de ingang van het terrein van Fort Uitermeer. Iedereen komt hier op eigen gelegenheid naar toe. Als de rondleiding is afgelopen vertrekken we naar de Grote Kerk in Weesp. De fietsers kunnen daarbij samen fietsen en de mensen die met de auto zijn kunnen er op eigen gelegenheid naar toegaan. Daar zal er koffie of thee voor ons klaarstaan met een krentenbol. Zo vroeg opstaan maakt natuurlijk hongerig!

Als we de koffie op hebben zullen ds. Berit Bootsma en ds. Rein Brouwer samen voorgaan in de viering van deze feestdag. Het is uiteraard ook mogelijk om niet mee te gaan naar het uitje, maar wel de kerkdienst te bezoeken.

Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit
8.15 uur verzamelen bij de ingang van het terrein van Fort Uitermeer, Uitermeer 5, 1381 HP Weesp
8.20 – 9.20 uur Rondleiding over het terrein met ervaren gidsen
9.20 uur vertrek naar de Grote Kerk Weesp
9.30/9.40 aankomst bij de Grote Kerk Weesp aansluitend koffie met krentenbollen
+/- 10.00 uur aanvang kerkdienst

Wij hopen op een geslaagde ontmoeting (en mooi weer).
Ds. Berit Bootsma, ds. Rein Brouwer en Lia Bogerd.