Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Johannespassie in Weesp 6 april 2023

In de Grote Kerk aan de Nieuwstraat in Weesp vindt op donderdag 6 april – Witte Donderdag – een bijzondere viering plaats. Tijdens de viering, die begint om 19.30 uur, zingt het Goylants Kamerkoor enkele motetten voor de lijdenstijd en een passie van de 17e-eeuwse Duitse componist Demantius.

De Passion nach dem Evangelisten Johannes van Demantius, oftewel Christoph Demant, wordt gezien als een meesterwerk. Demantius (1567-1643) was een tijdgenoot van Schein, Schütz en Hassler, en zijn Johannespassie kan zeker de vergelijking met die van Schütz glansrijk doorstaan.

Het werk is geschreven voor 6-stemmig koor a capella. Anders dan in de Passies uit de barok, waarin koor en solisten elkaar afwisselen, wordt het hele lijdensverhaal hier ‘verteld’ door het koor, waarbij de componist de dramatiek en emoties van het verhaal vormgeeft in melodielijnen, ritmiek en de combinatie van één of meer stemmen. Afgezien van een kort openings- en slotkoor zijn er geen toevoegingen, zodat het stuk prima binnen het bestek van een avondviering past.

Vanzelfsprekend zal het koor de hele dienst zingend ondersteunen. Iedereen is welkom bij deze sfeervolle dienst, die wordt geleid door ds. Berit Bootsma.
Zie ook www.goylantskamerkoor.nl en de Facebookpagina van het Goylants Kamerkoor.

6 april, 19.30 uur, Grote Kerk Weesp
Nieuwstraat 31
Witte Donderdagviering, met medewerking van het Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema. Het imposante historische Bätz-orgel uit 1823 wordt bespeeld door Christine Kamp.