Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

LET OP: Openluchtdienst 30 juni: Buiten-gewoon

Aanstaande zondag is de kerkdienst in de openlucht!
De dienst start om 10.00 uur op het erf van de fam. Hooijer, Nigtevechtsepad 2.
Kom zo veel mogelijk op de fiets en neem een picknickkleed mee.
Er is crèche en kinderdienst op locatie.