Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Project kinderdienst en ZWO – Maatjesproject kind-gezinnen Zambia

In Zambia hebben veel kinderen door Aids hun ouders verloren, waardoor er veel kind-gezinnen zijn. Via de kerken in Zambia worden vrijwilligers getraind om een maatje te zijn voor het kind dat het gezinshoofd is.
Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om hun opleiding af te maken om zo in de toekomst voor het gezinsinkomen te kunnen zorgen.
Dus helpt u mee dit diaconale project tot een succes te maken?

via deze link kunt u uw gift geven: Webwinkel

Mocht bovenstaande voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw gift overmaken naar de rekening van de Diaconie:
Rek.nr. NL79RABO0157038238
t.n.v. Diaconie PKN te Weesp en Driemond
Bij de omschrijving graag de bestemming: ‘Maatjesproject kind-gezinnen Zambia‘.