Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Voorganger zondag 21 april 2024

Per abuis stond er in het laatste kerkblad dat op zondag 21 april 2024 a.s.

ds. Berit Bootsma voorgaat maar dit moet ds. Marjolijn de Waal zijn.