Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Contact verhuur

De kerk en het lichthuis zijn beschikbaar om te huren.
Voor mogelijkheden graag contact opnemen met de koster.

Agnes Bruin
06 100 59 464
koster@pgwd.nl