Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

ZWO

Wat doet de ZWO-commissie?

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze drie horen bij elkaar. De onderlinge samenhang kan het beste worden aangegeven met de woorden getuigenis, gerechtigheid en dienst. De kerk is immers altijd aan het werk geweest met dezelfde opdracht: gemeente van Jezus Christus te zijn tot heil van de wereld. ZWO is dus geen liefdadigheid, noch een hobby van de ZWO-commissie, maar de bijbelse opdracht aan de hele gemeente om Gods liefde voor alle mensen door te geven, in Woord (verkondiging) en daad (diaconaat). Hiermee is ook de taak van de ZWO-commissie als werkgroep van onze Diaconie samengevat als de gezamenlijke actie van onze gemeente, in naam en opdracht van haar Heer, voor het welzijn van alle mensen.

Ons beleid is er op gericht de bewustwording en de betrokkenheid bij de missionaire en werelddiaconale opdracht van onze gemeente te vergroten en vorm te geven door middel van activiteiten en projecten. De ZWO-commissie organiseert ZWO-themadiensten, begeleidt landelijke collecten van KerkinActie, verzorgt een liturgische inbreng in de diensten op de twee werelddiaconaatszondagen (in oktober en februari) en op Pinksteren, en adviseert de Diaconie bij giftaanvragen op het gebied van ZWO.

Om de twee jaar kiest de ZWO-commissie een nieuw ZWO-project, dat de gemeente financieel ondersteunt via de collecten bij o.a. het Avondmaal.

Nieuw ZWO-project voor vluchtelingen in Griekenland

Op zondag 8 oktober 2017 startte de samenwerkende ZWO-commissie en de Kinderdienst ons nieuwe ZWO-project: zorg voor kinderen in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Voor 15 euro per maand krijgt een kind een maand lang goede medische en psychosociale zorg (activiteiten zoals sport en spel). Daarvoor gaan we ons als gemeente inzetten, ter ondersteuning van de hulpverlening door Stichting Bootvluchteling op Lesbos.
Onze steun is hard nodig. In augustus 2017 verdubbelde bij deze organisatie de vraag naar hulp. Op Lesbos kwamen vier keer zoveel vluchtelingen aan dan in de maanden ervoor. De asielprocedures duren lang en dit zorgt voor overvolle vluchtelingenkampen. Kamp Moria heeft een capaciteit van 2250 vluchtelingen, maar herbergt nu meer dan 4000 mensen. Een zorgwekkende en stressvolle situatie voor de vaak al getraumatiseerde vluchtelingen, vooral voor de kinderen.
Stichting Bootvluchteling wil met concrete, praktische hulp, gericht op de meest kwetsbare vluchtelingen, een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Op Lesbos biedt de stichting deze mensen, die alles verloren hebben, zicht op een menswaardige toekomst die begint met de noodzakelijke medische - en psychosociale zorg.
Veel zorg en aandacht gaan uit naar de kinderen die met hun moeders naar de inloopspreekuren komen. De medische teams zien maandelijks zo'n duizend kinderen op de moeder/kind-consulten in medische cabines. Daar worden wonden verzorgd, ziekten opgespoord, en medicijnen verstrekt. Naast de medische zorg organiseren niet-medische teams ontspannende en educatieve activiteiten voor de kinderen. Ze gaan samen sporten, spelletjes doen, knutselen, films kijken etc.
Dankzij de structurele inzet van beroepskrachten – artsen en verpleeg-kundigen - en meer dan 1500 vrijwilligers, die in dag- en nachtdiensten werken, is Stichting Bootvluchteling een onmisbare schakel geworden voor de vluchtelingen, de Griekse overheid en andere hulporganisaties.
In de dienst van zondag 8 oktober was te gast Annerieke Berg-de Boer, directeur van St. Bootvluchteling. Zij zal ons in woord en beeld nader informeren over ons ZWO-project. Na haar toelichting kunt u de daad bij haar woord voegen via de collecte voor dit prachtige werk.
De samenwerkende Jeugd- en ZWO-commissie

Jaarverslag ZWO 2021

 

Jaarverslag ZWO 2020

 

Jaarverslag ZWO 2019

 

Jaarverslag ZWO 2018

 

 

Voor de ZWO commissie kunt u contact opnemen met Katinka Hilders:
Postadres:
Waagplein 10
1381 XP Weesp