Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

12 april 2020, Pasen

Gemeente van Jezus de opgestane, lieve mensen,
Het is vroeg in de morgen. De nieuwe dag begint net op te lichten. Twee vrouwen zijn in de schemering op weg. Allebei heten ze Maria, de een komt uit Magdala en de ander is de moeder van Jakobus en Josef.
Samen stonden ze een paar dagen geleden bij het kruis waar Jezus aan hing. Schouder aan schouder, een arm om elkaar heen geslagen. Net als zovelen waren ze Jezus gevolgd vanuit Gallilea, omdat ze gegrepen waren door zijn woorden. Ze wilden meer horen over dat koninkrijk en meer zien van de bijzondere dingen die hij deed. Nu hing hij daar aan het kruis. Intens verdrietig, boos en misschien ook wel bang hadden ze daar gestaan. Ze konden niets meer voor hem doen.
Ze hebben gezien hoe, nadat hij gestorven was, het lichaam van Jezus in linnen werd gewikkeld en in het graf werd gelegd. Nog lang zaten ze naar de grote steen te kijken die voor de ingang van het graf was gelegd. Ieder met haar eigen gedachten.
Nu zijn ze na de sabbat opnieuw samen op weg. Ze willen de plek zien waar hij begraven ligt. Nog even stil zijn en aan hem denken. Moed verzamelen om weer door te gaan.
Als de twee Maria’s in de buurt van het graf komen, dan gebeuren er opeens dingen die ze niet verwachten. De aarde schudt op haar grondvesten. Een engel, een boodschapper van God, daalt af uit de hemel, komt dichterbij het graf, rolt de steen weg en gaat er bovenop zitten. Aan zijn uiterlijk is te zien dat hij niet van deze wereld is, maar dat hij namens God komt.
Waarom is die engel er? Niet om de steen weg te rollen zodat Jezus uit zijn graf kan komen. Als de engel de steen wegrolt is het enige wat te zien is een leegte. In het diepste geheim, terwijl het graf verzegeld was en er wachters voor stonden, is dat gebeurd wat niet te zien en niet te beschrijven valt. De gekruisigde is de opgestane geworden, precies zoals hij gezegd heeft. Niets kon dat tegenhouden.
Die engel, die boodschapper van God, is er speciaal voor deze twee vrouwen. In het evangelie van Matteüs de enige twee getuigen van het lege graf en de opgestane Jezus die ochtend. Voor Maria uit Magdala en de andere Maria stuurt God zijn boodschapper.
Zoals hij dat ook deed aan het begin van het verhaal, toen een engel Jozef vertelde dat hij met Maria moest trouwen. Of zoals de magiërs uit het oosten van een engel hoorde dat ze niet terug moesten naar Herodes. Een engel is het teken dat God aan het werk is, maar ook dat God zorgzaam is.
Zo zorgt God voor de twee vrouwen ’s ochtends vroeg bij het graf. Het eerste wat de engel namens God tegen hen zegt is: ‘wees niet bang!’. Natuurlijk waren de Maria’s bang. Zoiets overkomt je niet dagelijks.
‘Wees niet bang’ daarmee erkent de engel hun gevoel. Hij weet wat er in hen omgaat en waarvoor ze gekomen zijn. Ze zoeken de gekruisigde, ‘maar díe is niet hier’ zegt hij. ‘Hij is opgewekt, precies zoals Jezus gezegd had dat zou gebeuren’. ‘Kijk maar, het graf is leeg’ zo nodigt de engel uit.
Heel langzaam neemt de engel hen mee en kunnen ze innerlijk in beweging komen. Heel voorzichtig gaan de vrouwen begrijpen welk wonder die ochtend heeft plaatsgevonden. De engel valt niet bij ze binnen met zijn boodschap. Nee, hij neemt de tijd, heeft respect voor de gevoelens van verdriet en rouw waarmee ze kwamen. Hij neemt de tijd om die zware steen in hun binnenste weg te rollen waardoor er weer hoop en perspectief komt. Dat alles getuigt van veel zorgzaamheid.
Dat vind ik treffend verbeeld deze afbeelding die gemaakt is door Madelon Verwer. We zien een lichte figuur met wijd open armen. Licht voorover gebogen naar de figuur op de voorgrond. Klaar om deze enigszins gebogen figuur in de armen te sluiten.
Met zijn engel zorgt God speciaal voor de vrouwen die zo’n belangrijke rol hebben in het Paasevangelie. Zij hebben het lege graf gezien. Zij ontmoeten uiteindelijk zelfs de Opgestane. Het is aan hen om Jezus vrienden hierover te vertellen. Te verkondigen dat de weg niet is doodgelopen, maar dat die doorgaat. Om dat te kunnen, moet er eerst voor hen gezorgd worden. Dat doet God via zijn Paasengel, wiens allereerste woorden zijn: ‘wees niet bang’.
Die engel van Pasen is ook in ons heden nog actief. Misschien wel juist in deze tijd waarin we zo bang kunnen zijn. Waarin een grote steen van verdriet, angst en onzekerheid op ons kan drukken. Toch zijn er momenten waarop die zwaarte even weggerold lijkt te zijn. Zorg, liefde en aandacht blijken in staat de hoop in ons te laten groeien dat de weg verder gaat.
Wie zijn de engelen in deze tijd? Zijn dat niet de mensen in de zorg die zwaar ingepakt alles doen om hun patiënten zo goed mogelijk te verzorgen? Zijn dat niet de uitvaartondernemers die ondanks alle beperkingen families een waardig afscheid proberen te geven? Zijn dat niet …..? Volgens mij kunnen jullie allemaal wel voorbeelden bedenken. Na de dienst blijft de livestream nog actief. U kunt daarvan gebruik maken door in de chat functie te delen waar jullie ‘engelen’ aan het werk zien.
De engel van Pasen is boodschapper van Gods liefde en zorg voor mensen. Met wijd open armen staat hij of zij klaar om mensen te omarmen en weer perspectief te bieden.
Door te zoeken naar wie onze engelen zijn, wie voor ons iets laten voelen van Gods liefde en zorg, of door te kijken voor wie wij een engel mogen zijn, komen we tot de ontdekking dat Gods liefde en zorg nog steeds aan het werk is in onze wereld. Dan is het elke dag Pasen!
Amen