Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

12 februari 2017

De kinderen mogen weer naar voren.
En ik heb twee stoere kinderen nodig die
een tijdje kunnen staan met deze rol.

Wie weet wat een yell is?
…..
Zullen we het eens vragen?

Kijk hier is de rol, rol hem eens uit.
HUP HUP HUP.
Ja, is wel een beetje een suffe yell.

Ja, een yell gebruik je als aanmoedigen,
ook om de sfeer er in te krijgen.
Iets wat je vaak kunt herhalen, zonder dat het saai wordt.

Nou hebben jullie gezien in alle liedjes vandaag kwam het woord HALLELUJAH.
(rol maar wat verder!)
Hallelujah hebben we heel veel herhaalt, als een soort yell.

En wat hallelujah betekent kunnen we misschien ook al wel beantwoorden?
……
Misschien weten de mensen het.

Hallelujah betekent: Prijs God! (rol maar uit!) HALLELU JAH = PRIJS GOD
Hallelu en jah is hebreeuws voor God.
Dat is de taal van het oude testament.

En we hadden het daarnet al over prijzen.
Maar het is een beetje een ouderwets woord.
Kennen jullie de uitdrukking: iemand de hemel inprijzen?
…….
Iemand anders uit de zaal?
……
Dan geef je heel veel mooie woorden aan iemand, en dan ben je dankbaar dat iemand
dat heeft gedaan, of dat er zo iemand bestaat.
Bijvoorbeeld als jij iets heel moois gemaakt hebt, en je geeft dat kado aan iemand,
wat zal die ander dan zeggen?……….

Prijst God is dus eigenlijk ook een soort aanmoediging.
Maar wie wordt er nu aangemoedigd dan,
God of de mensen?

De mensen he, ja, prijs God is een soort aanmoediging van toe maar.
Geef maar woorden aan God, of je dankbaarheid aan God.
Dank jullie wel.

Zoveel mensen als er zijn, zoveel gevoelens als er zijn,
zo veel verschillende momenten in ons leven,
dat ons hallelujah, ons prijzen van God, niet altijd hetzelfde klinkt.

De ene keer is het misschien overtuigend en enthousiast,
de andere keer aarzelend,
weer een andere keer misschien zelfs verdrietig,
of kunnen we het bijna niet over onze lippen krijgen.

We gaan straks naar een lied luisteren, u kent het misschien wel,
een hallelujah in de versie van Leonard Cohen.
Zelf zijn hij daarover:

citaat Cohen
There are many hallelujahs that exist and the perfect and broken ones have equal value.
Er bestaan veel hallelujahs en de perfecte en gebroken hallelujah’s zijn gelijkwaardig.

God prijzen, dat wil zeggen, God eer bewijzen, kan op vele manieren. Het een is niet beter dan het ander.
Zolang het uit ons hart komt.