Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

22 augustus 2021

Gemeente van Jezus, jongens en meisjes,
Ik ben net vorige week terug gekomen van vakantie. We stonden op de camping met onze vouwwagen. Weten jullie wat ik daar zo leuk aan vind? Je maakt zo makkelijk contact met de mensen om je heen. Bij de tent, bij het afwassen of zelfs het tandenpoetsen raak je aan de praat met mensen. Ik soms wel iets te vaak, want dan vroeg weer een van de kinderen aan mij: Mama, sta je nu al weer te kletsen?????
‘Hallo, contact?!’ was het thema van de vakantie bijbelweek. De afgelopen week hebben jullie een aantal verhalen gehoord over de volgelingen van Jezus die in gesprek raakten met andere mensen. Weten jullie de verhalen nog een beetje?
• Bekering van Paulus
• Petrus in de gevangenis
• Paulus op de Areopagus
• Petrus en Cornelius
Het waren allemaal verhalen over het begin van de kerk. Jezus was naar God, zijn Vader, teruggegaan en nu moesten zijn leerlingen over hem gaan vertellen. Dat was voor hen best spannend kan ik me voorstellen. Contact maken en vertellen over Jezus aan mensen die ze helemaal niet kenden!
Vandaag hebben we geluisterd naar het verhaal over een andere volgeling van Jezus die iemand ontmoet. Het verhaal gaat over Filippus. Pak jullie briefjes erbij, want ik heb een vraag voor jullie.
1. Uit welk land kwam de man die Filippus ontmoette?
Rood Egypte
Geel Ethiopië
Blauw Griekenland
Antwoord: Ethiopië
Dan heb ik nog een volgende vraag.
2. Hoe lang is het reizen van Jeruzalem naar de hoofdstad van Ethiopië?
Rood 2559 km
Geel 1347 km
Blauw 4223 km
Antwoord: 2559 km
Wat een reis heeft deze man gemaakt hè? Hij was van heel ver weg naar Jeruzalem gekomen om daar in de tempel tot God te bidden en te offeren. Maar hij mocht waarschijnlijk niet eens de tempel in. Dat mocht hij niet omdat hij uit het buitenland kwam en geen Jood was, maar ook omdat hij een behandeling had ondergaan waardoor hij geen kinderen kon krijgen. Daarom wordt deze man in de Bijbel met een heel moeilijk woord een eunuch genoemd. Volgens de regels mocht hij daarom niet de tempel in.
Hij was een belangrijke man. Moet je maar horen wat er over hem verteld wordt, hij was een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, en hij mocht de schatkist van de koningin beheren. Een belangrijke man, maar misschien ook wel een beetje een verdrietige man. Want hoe belangrijk hij ook was, hij hoorde er niet helemaal bij.
Al is zijn reis mislukt, hij heeft wel iets meegenomen naar huis. Hij leest een tekst van de profeet Jesaja. Nu heb ik weer een vraag aan jullie:
3. Hoe leest de Ethiopiër de tekst van de profeet Jesaja?
Rood Op zijn tablet
Geel van een boekrol
Blauw in een boek
Antwoord: van een boekrol
Hij leest, maar begrijpt het niet echt. Dat zegt hij eerlijk als Filippus aan hem vraagt of hij begrijpt wat hij leest. De Ethiopiër zegt dan: ‘Hoe kan ik het begrijpen als niemand mij de weg wijst?’. Hij is op zoek naar de weg naar God, maar wat hij leest is abracadabra.
Het bijzondere is dat God er zelf voor zorgt dat hij die weg kan vinden. God namelijk heeft tegen Filippus, een volgeling van Jezus, gezegd: ‘Jij moet rond 12 uur op die weg zijn, want daar is werk voor jou te doen’. En zo gebeurt het. Filippus ziet de wagen van deze belangrijke man aankomen en zoekt contact: ‘vertel me, wat lees je en begrijp je het ook?’ Via Filippus legt God zelf contact met deze Ethiopische man die de weg zoekt, maar nog niet kan vinden.
Hier in de kerk hebben we het de afgelopen zomer een aantal keer gehad over het boek ‘ode aan de verliezer’ van Alain Verheij. Dit Bijbelverhaal komt ook voor in dit boek. Alain schrijft over de Ethiopiër en de tekst uit Jesaja die hij leest. Een tekst die gaat over iemand die wordt vernederd, die geen recht gedaan wordt en geen mogelijkheden heeft voor zichzelf op te komen: ‘Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open, ….., de mensen hebben hem slecht behandeld, maar God heeft hem gered. Nu is zijn leven op aarde voorbij, wie zal er nog over hem vertellen?’ (Handelingen 8: 32 en 33)
Het is het verhaal van zoveel mensen in deze wereld, de mensen die het niet redden. De wereld noemt ze vaak ‘verliezers’, de mensen die vergeten lijken te worden.
Het is het verhaal van kinderen die op school gepest worden, daar niets van durven zeggen, maar opzien tegen weer naar school gaan. Het is het verhaal van de vrouwen en meisjes in Afganistan die bang zijn opnieuw onder die hele strenge regels te moeten leven. Het is het verhaal van de arme mensen in Haïti, die al zo weinig hadden en nu ook dat kwijt zijn geraakt door de aardbeving. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen.
Het is het verhaal van deze Ethiopiër. Een belangrijke man die er uiteindelijk niet bij hoorde. Het is het verhaal van Jezus, zo legt Filippus aan hem uit. Ook Jezus hoorde er niet bij. Hij zocht contact met de mensen die niet mee telden: de zieke mensen, kinderen, buitenlanders, de mensen die anderen kwaad deden. Omdat hij zo anders was hebben ze hem onterecht gevangen genomen en gedood. Maar, zo legt Filippus uit, Jezus’ verhaal ging verder. God heeft Jezus doen opstaan, opnieuw laten leven. Zo wil God alle mensen doen opstaan, laten leven en de weg naar Hem laten vinden, juist de mensen naar wie niemand anders omkijkt.
Dat is de goede boodschap van Jezus! God zoekt contact met iedereen. Juist met de mensen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Hij is er voor iedereen die het gevoel heeft niet mee te tellen en vergeten te worden. God houdt immers van iedereen en voor hem is elk mens de moeite waard. Hij vergeet niemand en iedereen mag bij Hem horen. Er is hoop en een plek voor alle mensen.
Door het contact met en de uitleg van Filippus wordt de Ethiopische man heel blij. Opeens snapt hij het: hij mag erbij horen. Voor hem is er een plekje bij de mensen die Jezus volgen. Hij heeft de weg gevonden! Pak de briefjes erbij, want ik heb weer een vraag.
4. Wat wil de Ethiopische man als hij het verhaal van Filippus gehoord heeft?
Rood hij wil terug naar Jeruzalem om Petrus en Paulus te ontmoeten
Geel hij wil zo snel mogelijk naar huis om daar zijn verhaal te vertellen
Blauw hij wil gedoopt worden
Antwoord: hij wil gedoopt worden
Zo wordt deze Ethiopische man, die wel belangrijk was maar tegelijk er nooit echt bij hoorde, deze man wordt de eerste niet-jood die gaat geloven in Jezus en gedoopt wordt! Na hem zijn er nog veel meer mensen in Jezus gaan geloven. Juist daarom was de groep van volgelingen zo bijzonder. Iedereen mocht erbij horen. Er werd niet gekeken naar hoeveel macht je had of waar je vandaan kwam. Iedereen was welkom.
Vandaag vertellen we nog steeds datzelfde verhaal: over God die contact zoekt met alle mensen en die van iedereen houdt.
Nu heb ik nog een laatste vraag.
5. Wie mag in onze tijd vertellen over Jezus?
Rood de dominee
Geel kinderen
Blauw volwassenen
Antwoord: allemaal
Zoals Filippus door God op pad werd gestuurd om contact te leggen met die Ethiopische man, zo wil hij ons allemaal, dus ook jou en mij gebruiken om mensen de weg naar hem te wijzen. Iedereen mag aan andere mensen vertellen dat we met God contact mogen zoeken omdat hij van ons allemaal houdt.
Amen