Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

9 februari 2014, JeugdDienst

Wat fijn dat u dat jij allemaal gekomen bent vanochtend om mee te vieren, na te denken, en mee te doen. Vandaag gaat het over ‘doorzetten’.
Doorzetten is, zei iemand, je ergens in vastbijten. Niet stoppen. Doorzetten is: Het onmogelijke mogelijk maken, zei iemand anders.
Het onmogelijke mogelijk maken…
Een van de mensen die dat hebben geprobeerd in hun leven is de recent overleden Nelson Mandela.

Do not judge me by successes, judge me by how many times I fell down and got back up again

Hij is vandaag onze voorbeelddoorzetter. We nemen een klein kijkje in zijn leven, en wat voor hem belangrijk was. En hoe zit het met ons eigen doorzettingsvermogen? Vanochtend gaan we spelenderwijs in een stellingenspel op zoek naar onze eigen mening.
Onder de foto staat een citaat: Do not judge me by successes, judge me by how many times I fell down and got back up again. Beoordeel me niet op mijn successen, maar op hoe vaak ik ben gevallen en weer ben opgekrabbeld.
Met dit citaat beginnen we deze dienst over doorzettingsvermogen, over de moed om jezelf te zijn, over vrijheid in je hart en je geest.
Laten we met elkaar zingen Nada te turbe. Het is spaans voor Niets zal je deren, niets je benauwen. Een mooi begin voor het thema.

Lieve God,
We voelen ons soms zo klein.
Alsof het niets uitmaakt wat we doen of zeggen.
Geef ons de kracht om in te zien dat ook onze kleine stappen heel veel uitmaken.
God, we leven in een wereld waarin zo veel mis is.
Oorlog, ruzies, zorgen.
Het is soms zo moeilijk om te zien wat de juiste weg is naar een oplossing. Geef ons doorzetters die blijven zoeken naar manieren om verder te gaan.
God, we hebben allemaal onze eigen weg die we bereizen.
Met heel veel mooie dingen die we beleven,
Maar soms ook zorgen en problemen.
Geef ons de moed om moeilijkheden in de ogen te kijken.
Om creatief te blijven en optimistisch.
Om kwetsbaar te zijn als het moet,
ons te laten helpen als het niet anders kan,
en in te zien wanneer we een ander kunnen helpen.
Dat vragen wij in Jezus naam,
Amen

Er is bijna niemand die Nelson Mandela niet kent. Dus misschien zijn heel veel dingen die ik nu ga vertellen u al wel bekend.
Dat hij leefde van 1918 tot afgelopen december bijvoorbeeld, en het is gek om in de verleden tijd over Mandela te spreken, omdat hij zo lang een levende legende is geweest en heeft kunnen zijn.
Mandela heeft zijn hele leven gestreden voor gelijkheid tussen blank en zwart in zijn zuidafrika.
Hij stelde de gevestigde regels en wetten die hem zelf hinderden aan de kaak. Hij werd advocaat, opende het eerste zwarte advocatenkantoor in Johannesburg in 1952 en werd lid van het ANC, een beweging die zo nodig met geweld, streed voor gelijke rechten. Mandela’s aandeel in de strijd bleef niet onopgemerkt en in de jaren 60 werd hij veroordeeld wegens landverraad, voor levenslang zou hij worden verbannen naar Robbeneiland. In een cel van twee bij twee, en zware dwangarbeid.
Wij weten dat het uiteindelijk goed is afgelopen. Mandela kwam, nadat er in zuidafrika flink wat veranderingen en hervormingen waren ontstaan, vrij in 1990 en het ANC werd gelegaliseerd. En in 1994 bij de eerste vrije verkiezingen werd de toen 75 jarige mandela tot president verkozen.
Maar mandela, in die cel, op dat eiland wist dat natuurlijk nog niet. En ook hij was een mens. Met twijfels. Met verdriet en heimwee in de nacht. Ook Mandela zelf heeft altijd benadrukt dat hij geen heilige is. En ook niet een man zonder angst. Zo zei hij zelf: Ik leerde dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar het overwinnen ervan. De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die die angst overwint. Wat Mandela een overrompelend voorbeeld van doorzetten maakt is dat zijn leven laat zien dat het niet gaat om hoe goed het je vergaat in het leven, maar om hoe om te gaan met de hindernissen die je moet nemen en de uitdagingen waarvoor je gesteld wordt. Zo zegt hij: Na het beklimmen van een grote heuvel ontdek je dat er nog meer heuvels te beklimmen zijn. Gelukkig verloor hij zijn humor niet, zo bestaat een citaat van mandela dat gaat zo In mijn land moet je eerst naar de gevangenis gaan alvorens je president kan worden.
Zo leert Mandela ons dat het in het leven niet gaat om de feiten die zus of zo voor jou zijn uitgesteld, niet om wat je overkomt, of dat nu toevallig goede of minder leuke dingen zijn, maar om hoe daarmee om te gaan.
Maar hoe blijf je gemotiveerd, hoe voorkom je dat je wegzakt in je eigen zorgen? In wat je overkomt? Er is een tekst die vaak wordt geciteerd en die Mandela bij zijn inauguratie als president heeft aangehaald en die gaat zo:
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.?Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.?Het is ons licht, niet onze duisternis?waar we het allerbangst voor zijn.?We vragen ons af:?Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn??Maar waarom eigenlijk niet??Je bent toch een kind van God? ?Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent ?opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.?We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.?Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.?Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.?Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Daarna spelen we met de gemeente een stellingenspel.
– Geloven is een beperking van je vrijheid
– Je bent zo vrij als je jezelf voelt
– Ik voel me anders doordat ik geloof
– Bij het geloof hoort de kerk
– Je hoeft niet te geloven om naar de kerk te mogen
– Ik kom op voor de minderheden
– Je hebt doorzettingsvermogen nodig om iets te bereiken
– God doet alleen maar goed
– Ik heb lef
– Je moet het geloof overdragen aan de ander
– We hebben meer mensen als Mandela nodig
– Ik durf mijn mening niet altijd te uiten.
– Ik ben altijd mezelf

Goede God,
Voor deze dag danken we u,
Dat we hier mogen zijn,
Samen met elkaar in gesprek,
Samen met elkaar nadenkend over een thema.
Samen vieren dat we vrij zijn, om de weg te gaan die voor ons bedoeld is.
Op deze dag danken wij u ook voor alle doorzetters van deze wereld, toen en nu,
Nelson Mandela, Martin Luther king, Rosa Parks, vrijheidsstrijders voor een betere wereld met meer gelijkheid, meer vrijheid, meer saamhorigheid.
God, wij bidden u dat wij op onze eigen manier ook doorzetters mogen zijn.
In ons eigen leven, geinspireerde mensen die blijven zoeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden,
Dat we eerlijk blijven kijken naar onszelf,
maar dat we ook het licht in onszelf blijven herkennen,
dat we kinderen van U zijn,
met oneindig veel potentie,
dat wij iets kunnen uitmaken,
dat ieder van ons het verschil kan maken.
AMEN