Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

11 oktober 2009

Gebed van de zondag:
Maak dat wij niet meteen klaarstaan met ons oordeel over deze rijke man, uit frustratie en jaloezie omdat wij zelf niet zo rijk zijn, maar door Uw Woord geleid ontdekken waar ONS hart naar uitgaat, waar ONZE schat, ONZE diepste drijfveer ligt en ons zo door de Heiland laten genezen van wat niet goed is voor een mens.
Neem ons net als die rijke jongeman bij de hand, zodat wij gaan leven in UW Geest, tot ons heil. Amen.

Evangelielezingen:
Markus 10:17-31 en Lukas 12:33 en 34

Waar zou in het leven van deze rijke man zijn schat gelegen hebben? Zal zijn hart vooral zijn uitgegaan naar zijn dikke portemonnaie? Is de bank zijn schat? Ik acht het niet waarschijnlijk. Want dan zou hij toch niet zo onrustig zijn? Dan zou hij toch niet met zijn hele hebben en houden en zijn vragen naar Jezus zijn gekomen?
Deze rijke man gaat niet lekker relaxed funshoppen, maar zit vol onrust, vol vragen. Hij vraagt zich wanhopig af waarom het hem allemaal niet lekker zit, wat hij heeft nagelaten in zijn leven. Heeft hij wel als een goede Jood geleefd? Loopt zijn manier van leven wel uit op het eeuwige leven; komt zijn levensweg wel uit bij … God?
Hij telt zijn knopen, of hij zich in zijn leven wel nauwkeurig aan alle geboden heeft gehouden, maar komt er niet uit. Waar ontbreekt het hem aan in zijn leven? Hoewel hij van alles bezit, is hij niet gelukkig. Overvloed en onbehagen gaan bij hem samen. Een onvoldaan gevoel beheerst zijn hele leven. Daarom zoekt hij genezing voor zijn zielepijn, bij Jezus. Wat is het goede leven, als je al het mogelijke hebt gedaan? Wat had ik nog meer kunnen doen?
Jezus gaat niet als een moralist met hem na of hij zich wel consciëntieus aan alle geboden heeft gehouden. Jezus zoekt wel samen met de man waar het hem aan ontbreekt en kijkt hem daarbij vol liefde aan, want liefde, warmte, DAAR heeft het in het leven van deze man aan ontbroken. DAT goede gevoel, die basale levensbehoefte wil Jezus deze man meegeven. Jezus kijkt deze man vol barmhartigheid aan, opdat deze man dat warme gevoel ook gaat aanvoelen, meer gaat ontdekken dan de leegte en de onvoldaanheid in zijn bestaan.
Liefde is volgens Jezus, en later in 1 Korinthe 13 volgens Paulus, meer waard dan alle geld in de wereld bij elkaar, want zonder liefde ben je nergens. Een leven zonder liefde geeft geen voldoening, is niets waard. Maar liefde is niet te koop.
Hoewel je van alles hebt, heb je in wezen niets. Met die merkwaardige tegenstelling moet deze man leren leven. Uit deze tegenstelling moet hij een uitweg gaan zoeken. De enige bevrijding uit zijn dilemma is: Jezus navolgen.
Jezus veroordeelt deze man niet, maar spreekt hem aan op de waarde van de liefde. Met dat de waarden van deze man veranderen gaan zijn normen ook veranderen, want wie zijn naaste echt liefheeft zal niet langer op zijn geld blijven zitten, maar zijn bezit delen met mensen die hulp nodig hebben. Wie de waarde van het gebod je naaste lief te hebben inziet, zal het nodige voor een medemens overhebben, anders omgaan met bezit. Er is immers niets wat een mens zo kan veranderen als liefhebben.
Is het een wonder dat het gezicht van deze man betrekt? Het roer omgooien in je leven is niet zo simpel. Je bent niet één, twee, drie een ander mens, terwijl Jezus daar wel met je naar toe wil. Durf je dat aan: niet stilstaan, maar door blijven groeien, een leven lang? Groeien in het geloof, groeien in de liefde, groeien in het vertrouwen dat God je daarbij de helpende hand reikt. Dat is nogal wat, want het te durven wagen met zoiets idealistisch en vaags als liefde is heel wat minder tastbaar dan klinkende munt. Dat het in het leven om liefde draait, dat heb je wel vernomen uit Gods gebod; maar weet je ook daadwerkelijk wat liefde is? Daarom vraagt Jezus wat theorie is gebleven diep existentieel te gaan beleven.
Naastenliefde is volgens Jezus de sleutel tot een goed leven. Liefde als de dragende grond van ons bestaan ervaren is een avontuur aangaan, waarbij je niet weet waar je uitkomt; in het vertrouwen dat Gods gebod iets bijzonders behelst je door God op een weg laten leiden terwijl je niet weet waar die levensweg uitkomt. Naastenliefde als het geheim van het leven, omdat naastenliefde HET fundament voor een goed functionerende samenleving is. Een beter fundament is er niet. Daarom vraagt Jezus kruis of munt van ons. Hij kiest zelf voor het kruis, voor het leven onder Gods vrije hemel, voor een leven vol liefde voor anderen, niet gebonden door geld of bezit. Dat is deze rijke man te veel gevraagd. Dat durft hij niet te wagen.
Puur er zijn LIJKT zoveel minder dan hebben, maar IS zoveel meer. Genezing zit vooral in het er zijn, in het leven, in je gezondheid als grootste schat zien, meer dan in hebben als hoogste goed zien. Dat kan deze man niet vatten. In de eerste plaats met het Koninkrijk de koning te rijk zijn is ook niet zo eenvoudig. Net als Jezus het Koninkrijk tegemoet leven is een hele kunst. Het is het toppunt van levenskunst, maar wel de sleutel tot onbezorgd gelukkig leven, onder Gods zegen. Amen.