Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

19 juni 2011, jeugddienst

lezingen:I Korintiers 13

Psalm 31: 24 – 25

Geloof, hoop en liefde. Een sterkere slogan kun je je haast niet denken.

Geloof in de God van Abraham en Sara, Mozes en Mirjam, David en Batseba, Maria en Martha. Geloof in de God die verhaal maakt en geschiedenis schrijft: van schepping, uittocht en bevrijding, ballingschap en terugkeer. Geloof in de God die weet heeft van steeds weer opnieuw mogen beginnen. Daarvan wordt geloven – het werkwoord – niet makkelijk! Het is ronduit ongemakkelijk als geloven in God verbonden wordt met alle ellende in de wereld – en dat is ruimschoots aanwezig! Denk maar eens aan de aardbeving in het straatarme Haiti vorig jaar, of de aardbeving met de tsunami in Japan begin dit jaar. Ongemakkelijk als we onze verantwoordelijkheid afschuiven. Ongemakkelijk ook als het visioen van vrede en heelheid klinkt als toekomstmuziek en haast niet te geloven.

Vol van hoop, de hoop die in ons is? Is dat er eigenlijk wel? Die hoop, en waar hopen we dan op? Moeten we ons de hoop te binnen zingen, tegen beter weten in? Het liedje dat we gehoord hebben in het blokje ‘hoop’, is gemaakt in 1988 als de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika op het hoogtepunt is. Wie durft te hopen dat de situatie van onderscheid op grond van ras en kleur volgens een uitgekiend en mensonwaardig systeem zou veranderen? ‘give me hope jo’anna’ slaat op Johannesburg destijds zetel van de witte Zuidafrikaanse regering èn op de levende hoop die er in Jo’anna, de bijnaam van Johannesburg en dan in het bijzonder van SOWETO (South Western Township) leefde.Met geweld, hard tegen hard, dat is allemaal waar. De hoop op verandering is niet verdwenen.Of om het met de dichter van de psalmen te zeggen: allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd moed. Zo mijmerend vind ik het evenement ‘Serious Request’ van de muziekzender 3FM ieder jaar rond kerst waar geld ingezameld wordt voor een vergeten ramp, ook een teken van hoop.

Liefde, daar raak je al helemaal niet over uitgepraat en zeker niet over uit gezongen! Bij liefde hoort zorg en aandacht: compassie, betrokkenheid. Denk er bij jezelf maar eens over na hoe jij op jouw manier je betrokkenheid bij anderen vormgeeft. God doet het ons voor.Dus geloof in de God die liefde is! De God die in vele verhalen woorden geeft aan onze hoop op een leven onder Gods vleugels, in een toekomst van licht en liefde. Want Paulus heeft gelijk: geloof, hoop en liefde: de grootste is en blijft de liefde.

Amen