Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

18 september 2022

Gemeente van Jezus Christus, beste doopouders.
Generatie vrede is het thema dat PAX heeft uitgekozen voor de vredesweek die vandaag begint. Elke generatie heeft in de loop van de tijd een eigen naam gekregen; van baby-boomers tot millenials of generatie Z. Over het thema schrijft PAX in de liturgiekrant die ze uitgegeven hebben:
‘De Vredesweek smeedt dit jaar een geheel nieuwe generatie. Wij van PAX gaan tegen de stroom in. We willen muren tussen generaties en scheidslijnen doorbreken. En dat is hard nodig, met deze vreselijke oorlog in Europa waarvan we de gevolgen nog niet goed kunnen overzien. Het is tijd voor een Generatie Vrede; een coalitie van generaties die het over een ding eens is: wij willen vrede. ….. De tekening van Len op de voorpagina van deze krant zet de toon dit jaar. De vredesduif is getransformeerd tot een kwetterend twittervogeltje zonder olijftak. Laten we ons ongeremd uitspreken voor vrede’
Wij worden dus opgeroepen om met elkaar een ‘Generatie Vrede’ te vormen en ons voor de vrede in te zetten. Toen ik het thema hoorde vond ik dat eigenlijk wel heel erg passend voor een dienst waarin er ook gedoopt mag worden. Juist in de doop wordt heel zichtbaar hoe de verschillende generaties in een kerk samen optrekken. De ouders, in dit geval Leontien en Mark, nemen hun kind, vandaag Nathan, mee en introduceren hem of haar in gemeenschap. Die gemeenschap, die bestaat uit jong en oud, verwelkomt dit nieuwe leven en belooft de ouders te helpen om over God en het geloof te vertellen. Geloven doen we samen zo laat onder andere het sacrament van de doop zien.
Zo mogen we ons ook in ons verlangen naar vrede verbonden voelen. Het is een onderwerp dat heel actueel is geworden het afgelopen halve jaar. Ik merk dat oorlog en vrede mijn kinderen meer bezighoudt dan het mij bezighield toen ik zo klein was. Vrede is geen vanzelfsprekendheid beseffen we ons heel goed. De oorlog in Oekraïne heeft bij velen, van ouderen tot vluchtelingen, herinneringen bovengebracht die vertellen over hun tijden vol angst, onzekerheid en geweld. Niemand wil oorlog, maar in vrede met elkaar leven blijkt vaak heel moeilijk.
De schrijver van de brief aan Timoteüs heeft voor ons vandaag wel wat aanwijzingen hoe wij een vredesgeneratie kunnen vormen. Timoteüs wordt aangemoedigd om de goede strijd van het geloof te strijden. Nu zijn geloof en vrede niet per sé hetzelfde. Helaas zijn er ook in naam van het christendom vele oorlogen gevoerd. Toch zijn het ook geen gescheiden werelden.
De goede strijd van het geloof komt namelijk op voor Gods droom voor deze wereld. Die droom is dat er voor alles wat ademt een leven in vrede en voorspoed mogelijk moet zijn. God heeft beloofd dat er een tijd zal komen dat deze droom uitkomt. Dat noemen we wel het koninkrijk van God of het koninkrijk van vrede. Voor Gods rijk van vrede kan je strijden. Strijden in de zin van je inzetten voor en opkomen voor.
Dat deed mij denken aan iets, wat ik maar even verder heb uitgewerkt. Om verder te kunnen heb ik even één van de doopouders als mijn assistent nodig.
Vandaag laten jullie Nathan dopen. Na jullie dochter hebben jullie nu een zoon. Het is mijn ervaring dat je je kinderen alle ruimte kan laten om met allerlei soorten speelgoed te spelen, op een gegeven moment komen toch echt bepaalde jongens-dingen in huis. Daarom heb ik alvast een ridder schild gemaakt. Als je namelijk de strijd aangaat, zelfs al is het de goede strijd van het geloof, is het wel handig om je te kunnen verdedigen.
Het schild is nog wat saai, dus daarom heb ik wat klaprozen.
Elke klaproos staat voor een karaktereigenschap die ons helpt om die Generatie Vrede te vormen
Zo hebben we
• Drie kloprozen bij elkaar, symbool voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God die vandaag belooft met Nathan mee te gaan en hem altijd vast te houden.
• Rechtvaardigheid: hoe vaak is onrecht niet de oorzaak van conflicten? De wereld is vaak niet eerlijk, maar dat neemt niet weg dat we ons best kunnen doen om voor recht op te komen waar wij kunnen
• Vroomheid: dit is een heel ouderwets woord, met heel veel negatieve associaties. Met vroomheid wordt bedoeld dat mensen zich met God verbonden weten en in hun leven proberen te leven met God en zijn droom.
• Geloof: Heel duidelijk wordt dit in verband gebracht met Jezus die voor Pontius Pilatus stond. Jezus is voor ons de weg van vrede en verzoening gegaan, dwars door de dood heen. Wij mogen hem volgen.
• Liefde: Zonder liefde kunnen wij niet. Het is de basis van ons leven en samenleven als mensen. Liefde zorgt voor verbondenheid en wederzijds respect. Liefde is de hartslag van elke relatie, ook de relatie tussen God en ons.
• Volharding/geduld: In de bekende drieslag is dit hoop. Dat zijn twee verschillende zaken maar hebben wel veel met elkaar te maken. Vrede en geloof vragen vaak om heel veel geduld. Stug blijven volhouden dat er toch ooit een dag zal komen waarop het leven er anders uit zal zien.
• Zachtmoedigheid: Dat brengt mij weer bij Jezus. Hoeveel verhalen kennen we niet over Jezus die zachtmoedig is, juist naar de mensen die niet gezien en gewaardeerd worden. Zachtmoedig staat tegenover jaloezie en egoïsme. Twee zaken die mensen uit elkaar drijven.
Dit zijn hele mooie deugden, karaktereigenschappen waarmee we in het leven kunnen staan. We zien hoe ze aanmoedigen tot een leven waarin we met overtuiging mogen uitkomen voor ons geloof in de ene God, maar tegelijk met liefde en bewogenheid betrokken zijn op alle mensen met wie we ons leven delen.
Aan het einde van de brief worden nog een viertal andere zaken genoemd
• Genieten: Hoe kijk je tegen het leven aan en alles wat je hebt? Is het een bezit dat je koste wat kost moet verdedigen? Of is het leven een geschenk van God waar je van mag genieten?
• Goed doen: Doen wat goed is voor jou en de mensen om je heen
• Vrijgevig: Vrij om te geven, omdat je identiteit niet afhangt van wat je bezit. Je bent veel meer dan dat.
• Delen: Het leven wordt rijker door te delen, zowel in materiële als immateriële zaken.
Zo is ons schild getransformeerd in een bloementuin. De tekst gaat dan wel niet expliciet over vrede, al deze dingen bij elkaar hebben er alles mee te maken. In alles klinkt door welke levenshouding de wereld kan veranderen. Deze bloemen kunnen stuk voor stuk het leven van onszelf en van vele anderen een stuk mooier maken. Ze laten nu al Gods rijk van vrede bloeien. Ze leggen een stevig fundament voor de toekomst. En ja, het is zo kwetsbaar als bloemen zijn. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen om keer op keer die bloemen te laten bloeien. Daarvoor zijn de bloemen te mooi.
Generatie vrede
Waarom? Dat verwoordt Dunja uit Belgrado misschien wel heel mooi.
Stop de oorlog en het vechten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop de vliegtuigen en de granaten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alle tanks
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alles dat doodt en verwoest
voor een gelukkige glimlach op een kindergezicht.
Dunja, 14 jaar, uit Belgrado
Amen